อบรมพนักงาน ธ.ก.ส. ภาคเหนือ


ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2557 16:24:52     อ่าน : 7359

อบรม ปฐมนิเทศ พนักงานการเงิน , พนักงานสินเชื่อ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ หลักสูตร สถานะ รูปภาพทำเนียบ รูปภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด
เอกสาร
วีดีโอ
1 ปฐมนิเทศ ธ.ก.ส. ของเราการเงิน 1 รุ่น 10 เรียบร้อย
2 ปฐมนิเทศ ธ.ก.ส. ของเราการเงิน 1 รุ่น 12 เรียบร้อย
3 นิเทศ ธ.ก.ส. ของเราการเงิน 1 รุ่น 13 เรียบร้อย

4 ปฐมนิเทศ ธ.ก.ส. ของเราสินเชื่อ 1 รุ่น 15 เรียบร้อย  
5 ปฐมนิเทศ ธ.ก.ส. ของเราสินเชื่อ 1 รุ่น 20 เรียบร้อย
6 ปฐมนิเทศ ธ.ก.ส. ของเราสินเชื่อ 1 รุ่น 22 เรียบร้อย    

** หมายเหตุ เข้าไปดูข้อมูลในส่วนต่างๆด้วยการคลิกเครื่องหมาย    ในช่องนั้นๆ **

ไฟล์เอกสารที่ดาวน์โหลดอยู่ในรูปของ  .RAR  กรุณาแตกไฟล์เอกสาร  

ติดต่อทางคณะผู้ดูแล โทร. 5387 5615  โทรสาร 0 5387 5616